Volim sneg. On čini da sve na šta padne deluje nekako mekše. Kada padne sneg, gube se oštre ivice; sve je glatko i meko. Put više nije dug i naporan za prevaljivanje već somotast i privlačan, kratak, dug onoliko koliko vam odgovara. Mrzim hladnoću, ali volim sneg. Pružam ruke i
pokušavam da nahvatam pahuljice. Podižem pogled i oduševljavam se nebom.

Doroti Kumson - Laku noć lepotice (via brbljivica)

Daaaaaaaaaaaaa <3

positivelynoteworthy:

P4190337 (via Ilya Varivchenko)
teenshealthandfitness:

Great lunch idea! Teenshealthandfitness.Tumblr.Com
seti-se:

ouch :”)
A snazzyspace.com Theme A snazzyspace.com Theme